Litt om MH


Målet med mentaltesten er å "beskrive hundens mentalitet innenfor regelverkets momenter,
slik at man oppnår et best mulig beslutningsgrunnlag med tanke på avl og oppdrett." (Jfr NKK)

Det er ingen premiering på mentalbeskrivelsen. Hundens reaksjoner under mentaltesten/prøven beskrives etter en fastsatt tabell for verdisetting av anlegg, atferd og egenskaper hos hunden.
Skuddprøven bedømmes etter fastsatte verdier. Dette danner grunnlaget for en godkjenning av kjent mentalstatus.

Mentaltesten inneholder 10 momenter:

1. Hundens evne til å ta kontakt med og besvare kontaktatferd fra fremmede mennesker.
2. Hundens reaksjoner i forbindelse med lek med gjenstand.
3. Hundens lyst til å forfølge et bytte og gripe dette.
4. Hundens reaksjoner i en situasjon der aktivitet uteblir. Hunden må forholde seg i ro i 3 minutter når ingenting hender.
5. Hundens evne til å oppta aktivitet/samarbeid med fremmed person på avstand fra fører/eier.
6. Hundens reaksjon i forbindelse med visuell overraskelse/en plutselig oppstått fare.
7. Hundens reaksjoner i forbindelse med overraskende og høy lyd, og se hvor lydømfintlig hunden er.
8. Hundens eventuelle redsel og lyst til å vise trussel/aggressivitet og forsvare seg overfor objekter/spøkelser
som nærmer seg langsomt fra to sider.
9. Å avdekke om hundens lekelyst har endret seg under gjennomføring av testen/prøven(e).
10. Hundens reaksjoner i forbindelse med skuddløsning; å takle under lek samt passivitet 4 skudd.Tilbake