MH test for Delta

Litt om MH - Bilder


1a

KONTAKT
Hilsing

Avviser kontakt.
Knurring og/eller biteforsøk
Unnviker kontakt, rygger og drar seg unna. Aksepterer kontakt. Uengasjert, men drar seg ikke unna. Tar kontakt, Når fører tar kontakt. Avballansert. Intensiv kontakt atferd mot testleder.Kan hoppe og bjeffe.

1b

KONTAKT
Samarbeide

Følger ikke med.
Tross gjentatt lokking.
Følger med motvillig. Trekker annen retning Følger med hele veien. Nøytral. Følger med villig. Engasjert. Følger villig. Intensiv interesse mot testleder, hopper og bjeffer.

1c

KONTAKT
Håndtering

Avviser, knurrer og/
eller biteforsøk.
Unnviker, drar seg unna, ev. tar kontakt med fører. Aksepterer.Nøytral Aksepterer, svarer med kontaktatferd. Aksepterer. Intensiv kontaktatferd mot testfører.

2a

LEK
Lekelyst

Leker ikke Leker ikke, men viser interesse. Leker. Starter langsomt, men blir aktiv. Leker aktivt, starter raskt Leker veldig aktivt, starter veldig raskt.

2b

LEK
Griping

Griper ikke Griper ikke, men snuser på gjenstanden Griper forsiktig, Eller nyper i gjenstand. Griper direkte med hele munnen Griper direkte. Hugger i gjenstanden.

2c

LEK
Drakamp

Biter ikke Biter forsiktig, Slipper, holder, Drar ikke i mot. Biter - drar i mot- slipper - nytt tak. Griper direkte med hele munnen. Drar til testleder slipper Griper direkte med hele munnen, rykker, drar til testleder slipper

3a 1

JAKT
Forfølgelse

Starter ikke Starter, men avbryter. Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter Starter med høy fart – målrettet. Bremser ved byttet Sterter direkte, løper forbi byttet. Kan snu.

3b 1

JAKT
Griping

Overser byttet,
springer ikke frem.
Griper ikke, men snuser på gjenstanden Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse. Griper direkte. Slipper. Griper direkte, holder byttet i 3 sekunder.

3a 2

JAKT
Forfølgelse

Starter ikke Starter, men avbryter. Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter Starter med høy fart – målrettet. Bremser ved byttet Sterter direkte, løper forbi byttet. Kan snu.

3b 2

JAKT
Griping

Overser byttet, springer ikke frem. Griper ikke, men snuser på gjenstanden Griper noe tvilende, eller med tidsforsinkelse. Griper direkte. Slipper. Griper direkte, holder byttet i 3 sekunder.

4

AKTIVITET

Er oppmerksom/
uinteressert/ inaktiv.
Er oppmerksom Og rolig- står, Sitter eller ligger. Er oppmerksom og mest rolig. Enkelte aktivitetsøkninger. Er oppmerksom, men noe urolig. Vandrer rundt urolig. Er urolig. Veksler mellom aktiviteter.

5a

AVST.LEK
Interesse

Engasjeres ikke av figurant. Uinteressert. Kontroll. Avbrudd kan forekomme Interessert. Følger fig. uten avbrudd. Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk. Veldig interessert. Gjentatte startforsøk.

5b

AVST.LEK
Truer/aggresjon

Ingen bjeff, eller
knurring.
Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første del. Enkelte bjeff og/eller knurring under momentets første og andre del. Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets 1 del. Viser trusselatferd. Bjeffer og knurrer under momentets 1 del og 2 del.

5c

AVST.LEK
Nyskjerrighet

Går ikke til Figurant. Uinteressert. Går frem når fig. snakker eller leker med gj.stand. Går frem når figurant gir seg til kjenne. Går frem med lav kroppsholdning og/eller tidsforsinkelse. Går frem direkte til fig. uten hjelp.

5d

AVST.LEK
Lekelyst

Viser ingen interesse. Leker ikke, men viser interesse Leker, griper forsiktig. Slipper, drar ikke imot. Griper direkte. Kan slippe og ta igjen. Drar imot. Griper direkte med hele munnen. Drar imot, slipper ikke

5e

AVST.LEK
Samarbeide

Viser ingen interesse. Blir aktiv, men avbryter. Er aktiv med figurant når den er aktiv Er aktiv med fig. Interesse også mot passiv fig. Oppfordrer passiv fig. til videre lek.

6a

OVERRASKELSE
Redsel

Stanser, kort stopp. Huker seg, og stanser Gjør unnamanøver uten å vende seg bort Flykter høyst 5 meter. Flykter mer enn 5 meter

6b

OVERRASKELSE Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd Viser noe trusselatferd Viser trusselatferd over lengre tid. Viser trusselatferd og noen angrep Viser trusselatferd og angrep. Kan avslutte med bitt

6c

OVERRASKELSE
Nyskjerrighet

Går frem når fører legger ned kjeldressen/ går ikke frem. Går frem når fører setter seg på huk og prater med kjeldress og hund. Går frem til kjeldressen når fører står ved siden av. Går frem til kjeldressen når fører har gått halve distansen. Går frem til kjeldressen uten hjelp.

6d

OVERRASKELSE
Gjenstående redsel

Ingen tempoforandring/ unnamanøver. Liten bue/liten tempoforandring/ ser bort ved noen av passeringene. Bue/ tempoendring ved 1.passering. Mindre v.2. Bue/ tempoforandring av samme styrke minst to passeringer Viser stor redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

6e

OVERRASKELSE
Gjenstående interesse

Ingen interesse for kjeldressen Stanser/ ser på kjeledressen minst 1 gang Stanser/lukter på kjeledressen min 2 ganger. Biter i/ leker med kjeldressen. Interessen avtar. Biter i/leker med kjeldressen ved 2 eller flere passeringer

7a

LYDFØLSOMHET
Redsel

Stanse, kort stopp Huker seg og stanser Gjør unnamanøver, uten å vende seg bort. Flykter høyst 5 meter Flykter mer enn 5 meter

7b

LYDFØLSOMHET
Nyskjerrighet

Går ikke frem Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet, roper på hunden Går frem til skrammelet når fører står vedsiden. Går frem til skrammelet når fører har gått halve distansen Går frem til skrammelet uten hjelp.

7c

LYDFØLSOMHET
Vedvarende redsel

Ingen tempo
Forandring, eller unnamanøver
Liten bue/liten tempoforandring ser bort ved noen av passeringene. Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering Bue eller tempoforandring av samme styrke ved minst 2 passeringer Viser stor redsel, eller øket redsel ved alle passeringer.

7d

LYDFØLSOMHET
Vedvarende interesse

Ingen interesse for lydkilden Stanser/ lukter/ ser på lydkilden min. 1 gang Lukter/ ser på lydkilden min 2 ganger. Biter i/ leker med lydkilden. Interessen avtar. Biter i/leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer.

8a

SPØKELSER Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd Noe trusselatferd Viser trusselatferd over lengre tid Viser stor trusselatferd, og noen angrep Viser trusselatferd og flere angrep

8b

SPØKELSER
Kontroll

Viser noe kontroll,
deretter ingen
interesse/resignerer.
Ser mot spøkelsene nå og da Kontrollerer/viser reaksjon mot begge spøkelsene. Lange avbrudd. Kontrolerer /viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd Kontollerer/viser reaksjon under hele momentet

8c

SPØKELSER
Redsel

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører. Oppholder seg mest foran eller ved siden av fører, avstandsregulering. Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører.Pendler mellom flukt/start / kontroll. Oppholder seg hovedsakelig bak fører. Pendler mellom flukt/ start / kontroll. Flyker lengre enn båndelts lengde. Kan søke støtte hos tilskuere eller forlate stedet.

8d

SPØKELSER
Nyskjerrighet

Går frem når fører har tatt av fig. drakta Går frem når fører snakker med fig./ roper på hunden Går frem til spøkelse når fører står ved siden av Går frem til spøkelse når fører har gått halv avstand Går frem til spøkelse uten hjelp.

8e

SPØKELSER
Kontakt

Avviser eller unngår kontakt. Aksepterer kontakt, uengasjert men drar seg ikke unna. Besvarer kontaktforsøk Tar selv kontakt- Balansert Intensiv kontaktatferd mot fig, kan hoppe og bjeffe.

9a

LEK 2
Lekelyst

Leker ikke Leker ikke, men viser interesse. Leker – starter langsomt men blir aktiv. Leker aktivt, starter raskt Leker veldig aktivt, starter veldig raskt.

9b

LEK 2
Griping

Griper ikke Griper ikke direkte, snuser først på gjenstand Griper forsiktig, eller nyper i gjenstand Griper direkte med hele munnen. Griper direkte, hugger i gjenstanden

10

SKUDD

Viser ingen berørlighet, rask kontroll og siden helt uberørt. Kontroll som forsvinner etter 1. skudd Bryter, men fortsetter tidligere aktivitet. Avtagende reaksjon/retter interessen mot skytter/går tilbake til aktivitet/passiv. Avbryter aktivitet. Fokuserer på skytter. Kan ikke gjenoppta tidligere aktivitet. Vedvarende uro etter flere skudd. Avbryter eller tydelige flukttendenser. Avstår skudd.

Tilbake